top of page

mine tjenester

Gravearbeid

Jeg tilbyr flere typer tjenester innenfor graving. Arbeidet blir utført i henhold til nødvendige retningslinjer og tekniske krav; ved ønske blir arbeidet dokumentert gjennom arbeidsprosessen.

Ved mindre oppdrag bruker jeg manuell kraft. Ved mellomstore og større oppdrag brukes maskinell kraft.

Presise kalkulasjoner er nødvendig før arbeidet starter - jeg utfører målinger, planlegging/kalkulering og graving.

Graving for nybygg, fundamenter, grøfter
Graving og pigging av en liten skråning
Graving av en grøft til EL-billader
Graving av grøfter til EL-billader
Nivellering og planering av grøft til støttemur
Graving av en grøft til støttemur
Graving av en grøft til støttemur, med kabler
Pigging av fjell, pigging av asfalt og betong, splitting av stein
Pigging av fjell i kjeller
Pigging av asfalt
Splitting av stein med fjellkiler

kontakt

Takk for meldingen!

bottom of page